pamięci męczęnnikówTablica poświęcona bohaterom walki o wolność i zaginionych ofiar wojny 1939-1945
Widnieją na niej nazwiska i imiona oraz wiek zmarłych 3 profesorów i 90 uczniów Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Marszałka Józefa piłsudskiego w Sandomierzu. Pierwotnie tablica ta była wmurowana w ścianę gmachu szkoły przy ulicy Żeromskiego. W czasach stalinowskich została ona przeniesiona i zamontowana w przedsionku parafialnego kościoła św. Józefa. Pamięci poległych Sandomierzan poświęcona jest też praca Koła Przyjaciół Sandomierza napisana pod red., Wandy Pawlakowej "Martylorogia Sandomierzan 1939-1945". W pracy tej zamieszczono ponad sześćdziesiąt biogramów m.in. profesorów i uczniów sandomierskiego gimnazjum.

Źródło: Szkolnictwo średnie w Sandomierzu 1915-1945 - P. SławińskiodwetTablica na murze kościoła św. Józefa

W hołdzie walczącym z niemieckim okupantem
W mieszkaniu F. Bogdańskiego przy ulicy Podwale 4 w Sandomierzu uruchomiono punkt przebitkowy "Odwetu". Kierował nim F. Bogdański. Powielał i kolportował T. Kobyłecki, a nasłuch prowadzili S. Ziarno, Walerian Misiuda, Stefan Gomorek i B. Bogdańsaka. U Bogdańskich znajdowało się radio, maszyna do pisania i powielacz. Papier i farbę kupowano w Księgarni Spółdzielczej "Ognisko" przez sklepowego Zdzisława Iłżykowskiego. Papier cięto w drukarni Cyrkela. Punkt otrzymywał matryce bez rubryki ostatnie wiadomości, którą wypełniał we własnym zakresie
"Odwet" kolportowali w Sandomierzu dr Dobkiewicz, sędzia Kiełczewski, Jadwiga Pióro, Żuber - zawiadowca stacji. W lutym 1942 r. powielarnię przeniesiono do Sośniczan, następnie do Henryka Figury w Rzeczycy Suchej i Pietrusińskiego na Krakówku. 17 i 18 marca 1942 roku gestapo aresztowało F. Bogdańskiego (zginął w Oświęcimiu), B. Bogdańską (przeżyła Ravensbrück) i Z. Iżyłkowskiego.

Źródło: Ruch oporu na ziemi opatowsko-sandomierskiej 1939-1945 - P. Matusak