4 pułk saperów

Pomnik zlokalizowany na cmentarzu wyznania mojżeszowego w Zawichoście. Data założenia: XVIII w.

  1. Chaskiel Weinbaum
  2. Riwka Weinbaum
  3. Rabbi Jochiel Fogel
  4. Bela Fogel
  5. Lenel Fogel
  6. Tema Gałda Ester
  7. Rozalie Itschak Weinbaum

Materialny znak obecności narodu żydowskiego w Zawichoście