SIKORA-ZUBRZYCKI Jerzy Skalny (? - ?), żołnierz Armii Krajowej.

Nale
żał do Obwodu Kraków-Miasto Armii Krajowej. Został zdekonspirowany. Przerzucono go do oddziału partyzanckiego Odwetu.      
Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 372;

Okruchy wspomnień z lat 1943-19456


Mapy wykonane przez "Skalnego"