Sztandar 2 pp. Leg. AK po latach "tułaczki" znalazł godne miejsce w odremontowanym parterze miejskiego Ratusza.

przekazanie


Uroczyste przekazanie Sztandaru władzom Miasta odbyło się 11 listopada 2016 r. Przekazali go Kombatanci: Alicja Kaszyńska, Wojciech Targowski oraz Janusz Kamocki.

Natomiast uroczystość z 2 marca 2020 r. to symboliczny zwrot Sztandaru, który po przysiędze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 20 października 2018 r. nie został zwrócony Miastu, mimo że po jego odbiór zgłosił się upoważniony pracownik UM.

Od tego dnia do 2 marca Sztandar znajdował się w prywatnych rękach.

Za wypełnienie woli Kombatantów - Władzom Miasta składam serdeczne podziękowanie.
Odszedł na Wieczną Wartę dr Janusz Maria Saryusz Kamocki

Z poważaniem
Aleksander Paszkowski


Fot: źródło: http://sandomierz.pl
ura 0258ura 0262